Εκπαιδευτικό προσωπικό 2015-2016

teacher-clipart-ncE74e57i

Πομπού Σάββας (Διευθυντής)

1. Σαρικά Τσαμπίκα, Φιλολογίας (Υποδ/ντρια)

2. Γκαμψάλας Χαράλαμπος, Θρησκευτικών

3. Παπαθανασίου Κυριακή

4. Ταράλη Μαρία , Μαθηματικός

5. Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης

6. Ανθούλας Χριστίνα, Φυσικός

7. Ζάχαρη Αγγελική, Αγγλικής Γλώσσας

8. Θεοδωρίδου Χρυσάνα, Γερμανικής Γλώσσας

9. Κακαμούκας Βασίλειος, Φυσική Αγωγής

10. Σαρικάς Αναστάσιος, Τεχνολογίας

11. Μιχελάκης Ερωτόκριτος, Πληροφορικής

12. Σαρικάς Σάββας, ΣΕΠ

 

Σχολικές Αργίες

Οι αργίες για το σχολικό έτος 2015-2016 είναι οι παρακάτω:

 • Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 (Εθνική επέτειος του ΟΧΙ)
 • Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 (Ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου)
 • Δευτέρα 14 Μαρτίου 2016 ( Καθαρά Δευτέρα)
 • Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016 ( Εθνική εορτή)
 • 25η Απριλίου 2016 ? 6η Μαΐου 2016 (Διακοπές Πάσχα)

Ωράριο Λειτουργίας

koudouni

Ώρα – Διάλειμμα
Δ ι ά ρ κ ε ι α
1η ΩΡΑ 08.15′ – 09.00′
1ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 09.00′ – 09.10′
2η ΩΡΑ 09.10′ – 09.50′
2ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 09.50′ – 10.00′
3η ΩΡΑ 10.00′ – 10.40′
3ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10.40′ – 10.50′
4η ΩΡΑ 10.50′ – 11.30′
4ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 11.30′ – 11.35′
5η ΩΡΑ 11.35′ – 12.15′
5ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12.15′ – 12.20′
6η ΩΡΑ 12.20′ – 13.00′
6ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 13.00′ – 13.05′
7η ΩΡΑ 13.05′ – 13.40′

Απουσίες μαθητών

sickkid.clip

Κάθε ώρα μαθήματος, ο απουσιολόγος της τάξης, σημειώνει στο απουσιολόγιο τους απόντες μαθητές και υπογράφει ο διδάσκων καθηγητής. Συνεπώς κάθε ημέρα λειτουργίας του σχολείου ο μαθητής που απουσιάζει παίρνει ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα (πχ αν έχει επτάωρο παίρνει 7 απουσίες). Ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα χρεώνεται ο μαθητής και όταν απουσιάζει από εκδηλώσεις του σχολείου (Εθνικές γιορτές, περιπάτους κλπ).
Οι απουσίες μπορούν να χαρακτηρισθούν ως δικαιολογημένες είτε με την προσκόμιση ιατρικής ή νοσοκομειακής βεβαίωσης είτε με αίτηση δικαιολόγησης από τον ίδιο τον κηδεμόνα, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Σημειωτέον ότι ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ 10 ημέρες το χρόνο και όχι περισσότερες από 2 ημέρες κάθε φορά. Επίσης δεν μπορεί να δικαιολογήσει τμήμα ημέρας (πχ 2 πρώτες ώρες επειδή πήγε τον μαθητή για εμβολιασμό. Στις περιπτώσεις αυτές η δικαιολόγηση γίνεται μόνο από γιατρό).
Την τελευταία ημέρα του διδακτικού έτους ο σύλλογος των καθηγητών συνεδριάζει και με βάση το σύνολο των απουσιών κάθε μαθητή, χαρακτηρίζει τη φοίτησή του ως:

 1. επαρκή
 2. ελλιπή (ο μαθητής εξετάζεται σε όλα τα μαθήματα το Σεπτέμβριο και όχι τον Ιούνιο) και
 3. ανεπαρκή (ο μαθητής υποχρεούται σε επανάληψη της τάξης)


Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν:

 1. το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 64 ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται.
 2. το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 114 με την προϋπόθεση ότι οι πάνω από τις 64 θα είναι όλες δικαιολογημένες.
 3. το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 114 αλλά όχι πέραν των 164 με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, η διαγωγή του μαθητή κοσμιότατη και η ο γενικός μέσος όρος όλων των προφορικών βαθμών των τριών τριμήνων είναι τουλάχιστον 15
  (ο χαρακτηρισμός στην περίπτωση αυτή γίνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου).

Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν:

 1. το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 114 αλλά όχι πέραν των 164 με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου (δηλαδή διαγωγή κοσμιότατη και Γενικός Μέσος Όρος βαθμών τουλάχιστον 15).
 2. το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 164 αλλά όχι πέραν των 214 με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, η διαγωγή του μαθητή κοσμιότατη και η ο γενικός μέσος όρος όλων των προφορικών βαθμών των τριών τριμήνων είναι τουλάχιστον 15
  (ο χαρακτηρισμός στην περίπτωση αυτή γίνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου).


Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν σημείωσε πάνω από 64 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις.

Επειδή θεωρούμε ότι η πρόοδος των παιδιών είναι αποτέλεσμα καλής συνεργασίας του σχολείου και της οικογένειας, παρακαλούμε να είστε σε επαφή με το σχολείο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.