ΩΡΑΡΙΟ

Το σχολείο λειτουργεί καθημερινά από τις 8:00 έως τις 14:00.
Οι διδασκαλίες ξεκινάνε στις 8:15 και τελειώνουν στις 13:40 με βάση το ακόλουθο πρόγραμμα:

Διδακτική ώρα Ωράριο Διάλειμμα
1η 08:15 ? 09:00 09:00 ? 09:10
2η 09:10 ? 09:50 09:50 ? 10:00
3η 10:00 ? 10:40 10:40 ? 10:50
4η 10:50 ? 11:30 11:30 ? 11:35
5η 11:35 ? 12:15 12:15 ? 12:20
6η 12:25 ? 13:00 13:00 ? 13:05
7η 13:05 ? 13:40

Κατά την περίοδο  των θερινών διακοπών το σχολείο λειτουργεί κάθε Πέμπτη.