Α.Ε.Ε.

Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (Α.Ε.Ε.) στη σχολική μονάδα αποτελεί μια συνεχή δυναμική διαδικασία αυτoαξιολόγησης ενσωματωμένη στη λειτουργία του σχολείου. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης στο σχολείο, και συνδέεται με τον γενικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη ειδικών Σχεδίων Δράσης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στους τομείς που επιλέγει κάθε σχολείο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του.

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014, η Γενική Εκτίμηση της εικόνας του σχολείου έγινε με την αποτίμηση 15 δεικτών σε 7 τομείς όπως ορίζονται στο θεματικό πλαίσιο της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου εργάστηκαν σε ομάδες όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας, μελετώντας διεξοδικά τους επιμέρους δείκτες.

Την Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του σχολείου για το σχολικό έτος 2013-2014, όπως αυτή συντάχθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων, μπορείτε να τη δείτε εδώ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΕ 2013-2014

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:
ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ