Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την υλοποίηση ημερήσιας εκδρομής ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αρχάγγελος, 15-04-2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                            Αριθμ. Πρωτ. 20
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ      ΠΡΟΣ: Δ/νση Βθμιας Εκπαίδευσης Δω/σου
                                        ΚΟΙΝ. : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αρχάγγελος Ρόδου
Τ.Κ.: 851 02 Ρόδος
email: mail@gym-archag.dod.sch.gr
Πληροφορίες: Σάββας Πομπού
Τηλέφωνο: 22440 22328
FAX: 22440 24121

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την υλοποίηση ημερήσιας εκδρομής .

Σχετικά: Η υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/6.3.2017 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 681 τχ Β΄/ 6.3.2017, με θέμα «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

Το Γυμνάσιο Αρχαγγέλου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τα τουριστικά γραφεία για τη μετακίνηση μαθητών, στο πλαίσιο της ημερήσιας εκδρομής του σχολείου μας .
Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις 17/05/2019 ημέρα Παρασκευή . Στην εκδρομή θα συμμετέχουν 185 μαθητές του σχολείου και 15 εκπαιδευτικοί.
Πρόγραμμα εκδρομής:
1) Αναχώρηση στις 08:30 από το Γυμνάσιο Αρχαγγέλου για την παλιά πόλη της Ρόδου.
2) Αναχώρηση στη 13:00 από την παλιά πόλη της Ρόδου για τις Επτά Πηγές.
3) Αναχώρηση στις 17:00 από τις Επτά Πηγές και επιστροφή στον Αρχάγγελο.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το Γυμνάσιο Αρχαγγέλου από τις 15/04/2019 έως τις 19/04/2019 και ώρα 10:00.
Ζητείται το κόστος ανά μαθητή ή να δοθεί προσφορά και ανά λεωφορείο για την περίπτωση που δεν θα συμμετέχει τελικά το σύνολο των μαθητών και θα χρειαστούν λιγότερα λεωφορεία.
Η προσφορά πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:
• Τα λεωφορεία που θα είναι στην διάθεση των μαθητών για την μετακίνηση τους θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές ( ελεγμένο από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κλπ.) και όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κλπ.)
• Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή.
• Η αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας ( αντίξοες συνθήκες κλπ.)
• Με την προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι το Γραφείο Τουρισμού διαθέτει ειδικό σήμα και άδεια λειτουργιάς από τον ΕΟΤ σε ισχύ.
• Επί πλέον στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή doc ή pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτηση της στο διαδίκτυο.
Στην τελική συνολική τιμή να συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.
Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Πομπού Σάββας
ΠΕ86 – Πληροφορικής