Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μεταφορά μαθητών στην πόλη της Ρόδου.

          

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αρχάγγελος,  26-04-2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ              Αριθμ. Πρωτ. 125

ΠΡΟΣ:     Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης        Δωδεκανήσου (προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα της)

 

ΚΟΙΝ. : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

(μέσω της ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

           ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αρχάγγελος Ρόδου

Τ.Κ.: 851 02 Ρόδος

email: mail@gym-archag.dod.sch.gr

Πληροφορίες: Σάββας Πομπού

Τηλέφωνο: 22440 22328

FAX: 22440 24121

 

 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μεταφορά μαθητών στην πόλη της  Ρόδου.   

 

Σχετικά:  Η υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/6.3.2017 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 681 τχ Β΄/ 6.3.2017, με θέμα «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»                 

 

Το Γυμνάσιο Αρχαγγέλου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τα τουριστικά γραφεία, για τη μετακίνηση μαθητών του σχολείου στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής- ημερίδας για το << έτος μαθηματικών 2018>>, με χρήση μεταφορικού μέσου στην πόλη της  Ρόδου και συγκεκριμένα στο χώρο του αρχαίου σταδίου .

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις 08/05/2018 ημέρα Τρίτη. Στην εκδρομή θα συμμετέχουν 58 μαθητές του σχολείου και 2  εκπαιδευτικοί.

Πρόγραμμα εκδρομής:

1) Αναχώρηση στις  08:30  από το Γυμνάσιο Αρχαγγέλου.

2) Επιστροφή στη 13:00.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το Γυμνάσιο Αρχαγγέλου από τις  26/04/2018 έως τις  30/04/2018 και ώρα 12:00.

Ζητείται το κόστος ανά μαθητή ή το συνολικό κόστος της μετακίνησης.

Η προσφορά πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

  • Τα λεωφορεία που θα είναι στην διάθεση των μαθητών για την μετακίνηση τους θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές ( ελεγμένο από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κλπ.) και όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κλπ.)
  • Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή.
  • Η αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας ( αντίξοες συνθήκες κλπ.)
  • Με την προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι το Γραφείο Τουρισμού διαθέτει ειδικό σήμα και άδεια λειτουργιάς από τον ΕΟΤ σε ισχύ.
  • Επί πλέον στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή doc ή pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτηση της στο διαδίκτυο.

Στην τελική συνολική τιμή να συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

                                                                                                                           Πομπού Σάββας
ΠΕ20 – Πληροφορικής