«Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2017-2018»

Για τη διευκόλυνση των γονέων έχει αναρτηθεί σχετικό υπόδειγμα αίτησης -δήλωσης.

Συν. 3 Αίτηση-δήλωση μαθημάτων 2017-2018