Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μεταφορά μαθητών στην πόλη της Ρόδου.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αρχάγγελος Ρόδου
Τ.Κ.: 851 02 Ρόδος
email: mail@gym-archag.dod.sch.gr
Πληροφορίες: Σάββας Πομπού
Τηλέφωνο: 22440 22328
FAX: 22440 24121

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μεταφορά μαθητών στην πόλη της Ρόδου.

Σχετικά: Η υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/6.3.2017 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 681 τχ Β΄/ 6.3.2017, με θέμα «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

Το Γυμνάσιο Αρχαγγέλου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τα τουριστικά γραφεία, για τη μετακίνηση μαθητών του σχολείου στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής με χρήση μεταφορικού μέσου στην πόλη της Ρόδου και συγκεκριμένα στο χώρο της Παλιάς Πόλης
Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις 18/02/2020 ημέρα Τρίτη. Στην εκδρομή θα συμμετέχουν 55 μαθητές του σχολείου και 2 εκπαιδευτικοί.
Πρόγραμμα εκδρομής:
1) Αναχώρηση στις 08:30 από το Γυμνάσιο Αρχαγγέλου.
2) Επιστροφή στη 13:00.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το Γυμνάσιο Αρχαγγέλου στις 18/02/2020 και ώρα 12:00.
Ζητείται το κόστος ανά μαθητή ή το συνολικό κόστος της μετακίνησης.
Η προσφορά πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:
• Τα λεωφορεία που θα είναι στην διάθεση των μαθητών για την μετακίνηση τους θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές ( ελεγμένο από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κλπ.) και όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κλπ.)
• Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή.
• Η αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας ( αντίξοες συνθήκες κλπ.)
• Με την προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι το Γραφείο Τουρισμού διαθέτει ειδικό σήμα και άδεια λειτουργιάς από τον ΕΟΤ σε ισχύ.
• Επί πλέον στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή doc ή pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτηση της στο διαδίκτυο.
Στην τελική συνολική τιμή να συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.
Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Πομπού Σάββας
ΠΕ86 – Πληροφορικής

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μεταφορά μαθητών στην πόλη της Ρόδου.

          

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αρχάγγελος,  26-04-2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ              Αριθμ. Πρωτ. 125

ΠΡΟΣ:     Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης        Δωδεκανήσου (προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα της)

 

ΚΟΙΝ. : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

(μέσω της ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

           ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αρχάγγελος Ρόδου

Τ.Κ.: 851 02 Ρόδος

email: mail@gym-archag.dod.sch.gr

Πληροφορίες: Σάββας Πομπού

Τηλέφωνο: 22440 22328

FAX: 22440 24121

 

 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μεταφορά μαθητών στην πόλη της  Ρόδου.   

 

Σχετικά:  Η υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/6.3.2017 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 681 τχ Β΄/ 6.3.2017, με θέμα «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»                 

 

Το Γυμνάσιο Αρχαγγέλου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τα τουριστικά γραφεία, για τη μετακίνηση μαθητών του σχολείου στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής- ημερίδας για το << έτος μαθηματικών 2018>>, με χρήση μεταφορικού μέσου στην πόλη της  Ρόδου και συγκεκριμένα στο χώρο του αρχαίου σταδίου .

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις 08/05/2018 ημέρα Τρίτη. Στην εκδρομή θα συμμετέχουν 58 μαθητές του σχολείου και 2  εκπαιδευτικοί.

Πρόγραμμα εκδρομής:

1) Αναχώρηση στις  08:30  από το Γυμνάσιο Αρχαγγέλου.

2) Επιστροφή στη 13:00.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το Γυμνάσιο Αρχαγγέλου από τις  26/04/2018 έως τις  30/04/2018 και ώρα 12:00.

Ζητείται το κόστος ανά μαθητή ή το συνολικό κόστος της μετακίνησης.

Η προσφορά πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

  • Τα λεωφορεία που θα είναι στην διάθεση των μαθητών για την μετακίνηση τους θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές ( ελεγμένο από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κλπ.) και όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κλπ.)
  • Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή.
  • Η αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας ( αντίξοες συνθήκες κλπ.)
  • Με την προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι το Γραφείο Τουρισμού διαθέτει ειδικό σήμα και άδεια λειτουργιάς από τον ΕΟΤ σε ισχύ.
  • Επί πλέον στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή doc ή pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτηση της στο διαδίκτυο.

Στην τελική συνολική τιμή να συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

                                                                                                                           Πομπού Σάββας
ΠΕ20 – Πληροφορικής

 

 

Αριστεύσαντε μαθητές σχ. έτους 2014-2015

Οι μαθητες που αρίστευσαν το σχολικό έτος 2014-2015 είναι:

Α Τάξη

Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΡΟΥΣΟΥ ΧΑΡΙΣΤΟΥΛΑ-ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 13/14
2 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 12/14
3 ΣΚΥΛΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 12/14
4 ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 12/14
5 ΓΑΛΛΙΑ ΖΑΜΠΙΑ – ΜΙΚΑΕΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 11/14
6 ΜΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ 19 10/14
7 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 10/14
8 ΨΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 8/14
9 ΠΛΑΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ – ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 5/14
10 ΔΗΜΑ ΚΙΑΡΑ ΧΡΗΣΤΑΚΗ 19 3/14
11 ΚΟΥΡΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 1/14
12 ΚΟΥΦΑΛΑΚΗ ΚΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18 12/14
13 ΜΑΓΚΑΦΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 11/14
14 ΜΙΡΕΑ ΜΙΧΑΕΛΑ-ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ 18 11/14
15 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 8/14
16 ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 8/14
17 ΜΠΕΡΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18 8/14
18 ΣΑΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 18 8/14
19 ΑΝΑΣΤΑΣΑ ΣΕΒΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 18 7/14

 

B Τάξη

Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΤΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΑΦΑΗΛ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝ ΣΑΒΒΑΣ 20
2 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 7/14
3 ΔΗΜΑ ΙΖΑΜΠΕΛΑ ΚΡΙΣΤΑΚ 19 7/15
4 ΠΑΤΣΑΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 7/15
5 ΟΙΚΟΥΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 6/15
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ – ΚΥΡΟΥΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 1/14
7 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΪΟΣ 19 1/15
8 ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 18 13/15
9 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 13/15
10 ΑΦΑΝΤΕΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 18 12/15
11 ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 18 11/15
12 ΚΟΡΝΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 18 11/15
13 ΞΕΤΡΙΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18 11/15
14 ΞΕΤΡΙΧΗ ΜΑΡΙΑ – ΚΥΡΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18 10/15
15 ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 18 10/15

 

Γ Τάξη

Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20
2 ΣΑΡΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20
3 ΨΑΘΑ ΚΥΡΟΥΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20
4 ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 19 8/12
5 ΧΟΤΖΑ ΓΙΟΑΝΑ ΡΑΜΑΝΤΑΝ 19 8/12
6 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 7/12
7 ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 6/11
8 ΧΟΤΖΑ ΡΟΖΑΛΙΝΤΑ ΡΑΜΑΝΤΑΝ 19 6/12
9 ΣΑΡΙΚΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 2/11
10 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 19 2/12
11 ΠΕΤΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 2/12
12 ΣΑΡΙΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΙΧΑΗΛ 19
13 ΞΙΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 18 11/12
14 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 11/12
15 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΟΦΟΚΛΗ 18 8/12
16 ΑΧΙΟΛΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 7/12
17 ΣΑΡΙΚΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΘΑΡΡΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 18 6/12

 

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές του σχολείου μας για την επίδοση τους.

Καλή πρόοδο και Καλό Καλοκαίρι !!!

Έκθεση για την αξία της προσφοράς στον συνάνθρωπο

Το σχολείο μας συγχαίρει τις μαθήτριες της Β? τάξης Ιζαμπέλα Δήμα, Κωνσταντίνα Δημακοπούλου και Σταματία Οίκουτα που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και έστειλαν εκθέσεις για να διαβαστούν, αντί χαιρετισμών, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την τίμηση των χορηγών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 07-12-2014. Στην εκδήλωση επιλέχτηκε, μετά από κλήρωση, να διαβαστεί από την ίδια την μαθήτρια η έκθεση της Σταματίας Οίκουτα του τμήματος Β2.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις μαθήτριες.

 

KoinonikoPantopolio

KoinonikoPantopolioAfisa